Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jelenlegi hely

Reorganizációs- és csődmenedzsment szolgáltatások

Amit nyújtunk
  • A már bemutatott gazdasági-pénzügyi átvilágítás közös értékelését, és az általunk javasolt intézkedéscsomag megbízóval történt megvitatását követően, a megbízói döntések alapján végrehajtjuk az érintett cég vagy cégcsoport újjászervezését.
  • Amennyiben elkerülhető a Magyarországon hatályos csődtörvény keretein belül lefolytatandó csődeljárás, úgy a reorganizációt a tulajdonosok, a finanszírozó pénzintézetek, a szállítók és vevők bevonásával hajtjuk végre.
  • Megvalósítjuk az újjászervezés érdekében foganatosítandó intézkedéseket, ami magába foglalja az érintett felekkel folytatandó összes tárgyalás és megegyezés lebonyolítását, a működés és a vagyon átstrukturálásával összefüggő valamennyi gazdasági és jogi aktus szerződéses iratanyagának az elkészítését, aláíratását, valamint a restrukturálásra kerülő társaságnál szükséges személyi változtatások levezénylését.
  • Klasszikus csődeljárás esetén értelemszerűen az illetékes bíróság által kirendelt vagyonfelügyelővel is folyamatos, esetenként napi kapcsolatban állunk.
  • Munkánk során a megbízót mindenben tehermentesítjük, és az eseményekről folyamatosan tájékoztatjuk. A megbízókra mindössze a felmerülő döntési pontok megoldásaira tett javaslataink közötti választás, illetve jóváhagyás terhe hárul.